ప్రొఫెషనల్ టీమ్

మిక్సింగ్ టెక్నాలజీలో 30 ఏళ్ల అనుభవం

ప్రీకాస్ట్ కాంక్రీట్ మిక్సింగ్ ప్లాంట్

+86 15192791573